Tarihçe

Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu ve TURMESAD, MAKİM ve HMS ile Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Akhisar, Salihli, Turgutlu ve Soma OSB’nin proje iştirakçisi olarak katkı verdiği “Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi” güdümlü projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. 2018 yılı itibariyle başlayan proje kapsamında alüminyum vakum kaynağı, sürtünme karıştırma kaynağı ve alüminyum ısıl işlem teknolojilerine yatırım yapılmıştır. Bu teknolojik özelliğiyle Türkiye’de ilk olan MASTEK projesi ile TR33 bölgesinde savunma sanayisine yönelik ürün geliştirme konusunda kapasite oluşturulması, gerekli kabiliyetin kazanılması, etkin bir küme oluşturulması, savunma sanayi sektöründe kritik teknolojilerin milli olarak üretilmesini sağlanması ve savunma sanayisi teknolojileri konusunda nitelikli personelin istihdamı amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Manisa Teknokent’in Manisa Organize Sanayi 4. Bölgede kurduğu merkezde Isıl işlem fırını, alüminyum vakum kaynaklama makinası, sürtünme karıştırma kaynağı makinası ve test laboratuvarı bulunmaktadır. TR33 bölgesinde savunma sanayisine iş yapma kapasitesi bulunan firmaların tespiti, bu firmaların desteği ve kurulan merkezdeki uzman personelin de gayretiyle çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Proje başlangıcından bugüne kadar Aselsan başta olmak üzere birçok savunma sanayi firmasına önemli projelerde hizmet verilmiş ve verilmeye devam etmektedir.