Amaç

Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi

 

  • Savunma Sanayi Ana Yüklenici Firmalarının Beklentileri
  • MASTEK Teknik Altyapısı (alınacak makine, ekipman ve kullanılacak teknoloji)
  • MASTEK’in Kısa, Orta ve Uzun Vadede Çalışacağı Ürünler
  • MASTEK Kümesinin İşletme Modeli (Örnek Model Oluşturma Çalışmaları)
  • Gizlilik Sözleşmeleri, Protokoller,
  • Know-How Transferi
  • Bölge’de halihazırda savunma sanayisine iş yapma kapasitesi bulunan firmaların tespiti
  • Savunma sanayisi teknolojileri konusunda nitelikli ve deneyimli personelin istihdamı